ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง "Trends and Innovations in Restorative Dentistry" ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564

  • December 30, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

"ด้วยรักและห่วงใย เชิญร่วมประชุมออนไลน์กัน"

ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง "Trends and Innovations in Restorative Dentistry"

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทางกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 (สามารถรับชมย้อนหลังในกลุ่มฯ ได้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564)

ลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r...

**สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนฯ ในรูปแบบ Onsite มาแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและดำเนินการให้**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 4429 และ 098 789 0234