คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ประกาศนโยบาย Do Don't

9 เมษายน 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของคณะฯ

"เราจะร่วมกันผลักดันให้ มช. เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ รับผิดชอบต่อสังคม และสร้างการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืน"

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://cmu.to/oSysp

 

ไฟล์แนบ