คำแนะนำในการทำความสะอาดช่องปากเด็กแรกเกิด - 7 ปี

20 กรกฎาคม 2566

ผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

ไฟล์แนบ