มาทำฟันช่วง COVID จะปลอดภัยจากการติดเชื้อหรือไม่ (มาตรการป้องกันการติดเชื้อในสถานทำฟันตามมาตรฐานทันตแพทยสภา)

20 กรกฎาคม 2566

ผู้จัดทำ

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944440

ไฟล์แนบ