ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคล)

9 เมษายน 2567

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย แบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านบริหารบุคคล)

ไฟล์แนบ