ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แบบเพิ่มศักยภาพ แบบมีสัญญาจ้าง

9 เมษายน 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย แบบเพิ่มศักยภาพ แบบมีสัญญาจ้าง ตำแหน่งทันตแพทย์ (รอบที่ 2)

ไฟล์แนบ