พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566

28 มิถุนายน 2566

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2566

คลังภาพ