ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้สภาวะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ภายใต้สภาวะ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ