ประกาศ ยกเลิกประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผ่าตัด เพื่อผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 เมษายน 2567

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องผ่าตัด เพื่อผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ