ฟันแท้ส่วนใหญ่อาจจะเก็บรักษาไว้ได้ หากรู้วิธีการจัดการ หลังได้รับการกระแทกบริเวณปาก

20 กรกฎาคม 2566

ผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

ไฟล์แนบ