ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ทันตะฯ มช. 2567

10 เมษายน 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธี "รดน้ำดำหัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567" เพื่อแสดงความเคารพ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล จากอดีตคณบดี ผู้อาวุโส และบุคลากรเกษียณอายุ อีกทั้งเพื่อเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.15 น. เป็นต้นไป ณ สนามกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

หมายเหตุ: เนื่องด้วยสถานการณ์ PM2.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือสถานที่ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

คลังภาพ