ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ในสภาพจริงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มีนาคม 2567

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ในสภาพจริงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ