นทพ. ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษา CMU DNA 2024

28 มีนาคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.อภิชญา ปริศนานันทกุล นักศึกษาทันตแพทย์ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษา CMU DNA 2024 ดีเด่นด้านจิตอาสา (Volunteer) และนักศึกษายอดเยี่ยม โดยได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่น สอดคล้องตามแผนพัฒนาการศึกษา มช. ระยะที่ 13 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

คลังภาพ