image
image image image image

ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาทันตแพทย์ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักศึกษา

นักศึกษาทันตแพทย์ออกให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากนักศึกษา

กิจกรรม

...

นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

   ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่ ในกิจกรรมเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 - 19 เมษายน 2567 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
...

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ วัน WORLD ORAL HEALTH DAY 2024

   หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ผศ.พญ.ทพญ.นุชดา ศรียาลัน พร้อมนักศึกษาทันตแพทย์ระดับหลังปริญญา จากภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียล ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม และบุคลากร ร่วมออกหน่วยให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้พิการผู้ฝึกอาชีพ เนื่องในวัน WORLD ORAL HEALTH DAY วันสุขภาพช่องปากโลก 2024 พร้อมการเข้าเยี่ยมเยียนหน่วย และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ โดย ทพญ.สุปราณี ดาโลดม หัวหน้างานสนับสนุนหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ขั้นตอนการรับผู้บริการกรณีผู้ป่วยใหม่
 • กรอกแบบฟอร์มทำประวัติผู้ป่วยใหม่
 • หยิบบัตรคิวสีฟ้า รอติดต่อจุดคัดกรอง เพื่อคัดกรองโรคและการแพ้ยา
 • กดบัตรคิวที่ตู้กดคิว "หมายเลข 1"
 • รอรับการบริการ เพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
 • ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติ และบัตรประจำตัวผู้ป่วยรับใบนำส่งเพื่อเข้ารับการตรวจ
 • นำใบนำส่ง ไปรับการตรวจรักษา ดังนี้ ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 12 ปี คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ชั้น 2 อาคาร 5, ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก ชั้น 1 อาคาร 5
 • ขั้นตอนรับบริการกรณีผู้ป่วยเก่ากรณีไม่มีใบนัด
 • เตรียมบัตรประจำตัวผู้รับบริการ หรือบัตรประจำตัวประชาชน ไว้สำหรับติดต่อ
 • หยิบบัตรคิว สีเหลือง รอติดต่อจุดคัดกรอง เพื่อคัดกรองโรคและการแพ้ยา
 • กดบัตรคิวที่ตู้กดคิว "หมายเลข 1"
 • รอหน่วยเวชระเบียนเรียกรับการบริการ เพื่อลงทะเบียนผู้ป่วย
 • นำใบนำส่งเพื่อเข้ารับการตรวจยังคลินิก กรณีมีใบนัดหลังจากติดต่อจุดคัดกรองแล้ว ให้ติดต่อที่คลินิกที่นัดหมายได้เลย
 • ขั้นตอนการรับบริการสำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตร
 • กดบัตรคิว หมายเลข 1 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน
 • ยื่นเอกสารหนังสือส่งตัว พร้อมแนบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองการใช้สิทธิ์
 • ชื่อองค์กร
  • ไทย :

   โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   อังกฤษ :

   Dental Hospital, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University

  ที่อยู่
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  ผู้นำสูงสุดขององค์กร
  • ชื่อ ผศ. ทพ. ดร. นฤมนัส คอวณิช

   ตำแหน่ง คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

   เบอร์โทรศัพท์ (053) 944401

   อีเมล -
  ผู้ประสานงาน
  • ชื่อ ผศ. ทพ. ดร. จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ

   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

   เบอร์โทรศัพท์ (053) 944490

   อีเมล Jitjiroj.itti@cmu.ac.th
  • ชื่อ นพ. ทพ. สหธัช แก้วกำเนิด

   ตำแหน่ง นายแพทย์

   เบอร์โทรศัพท์ (053) 944489

   อีเมล sahatut.kae@cmu.ac.th