ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และทันตแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “Oral Lesions in Patients with COVID-19: Is There a Pattern?” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทันตแพทย์ ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ ในวันที่ 22 ธ.ค.63

  • December 16, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และทันตแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “Oral Lesions in Patients with COVID-19: Is There a Pattern?” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทันตแพทย์ ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะ ชั้น 2 อาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้ประสงค์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายฯ สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านทาง QR Code ที่ภาพประชาสัมพันธ์ หรือ https://forms.gle/K8nzQxAmNnjQzShk6 ภายในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 4428 (นายอรรถพันธ์ หาญสุข)