ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา ในวันอังคารที่ 3 พ.ย.63 เวลา 12.30-13.30 น.

  • October 28, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา ในวันอังคารที่ 3 พ.ย.63 เวลา 12.30-13.30 น. ผ่าน Zoom ID : 598 734 6852