ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง "Urgent operative treatment x Clinical decision when using universal adhesive" ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

  • April 23, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อเรื่อง "Urgent operative treatment x Clinical decision when using universal adhesive"

ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

วิทยากร: ผศ.ทพ.ดร.สิทธิกร คุณวโรตม์ และ อ.ทพ.วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Fanpage: การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แ

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่

ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ

ชื่อบัญชี: เฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า เลขบัญชี: 521-1-64571-5