ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "Managing difficult endodontic problems in children and young adults The application of MTA” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​

  • September 4, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "Managing difficult endodontic problems in children and young adults The application of MTA” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r=site/seminar&id=46