​ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ทันตแพทย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Innovation Update for Geriatric” ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 4 อาคาร 2

  • June 28, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ ทันตแพทย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ

เรื่อง “Innovation Update for Geriatric”

วิทยากรโดย Dr.Jane Zamora GC Professional Service Manager

ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-14.00 น.

ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่