ซ่อมได้....แล้วจะซ่อมให้ เปิดระบบ​ส่งซ่อมออนไลน์แล้ว เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.63 เป็นต้นไป

  • March 13, 2020
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ซ่อมได้....แล้วจะซ่อมให้ เปิดระบบส่งซ่อมออนไลน์แล้ว เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.63 เป็นต้นไป

แจ้งส่งซ่อมและติดตามการส่งซ่อมได้ทาง QR Code หรือเว็บไซต์ https://mis.dent.cmu.ac.th/sm