รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) สังกัดงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

  • March 6, 2020
  • ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

ใบสมัครพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว