ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประสงค์เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

  • December 7, 2018
  • ข่าวประกวดราคา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประสงค์เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ โรงอาหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.