ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 พบกับกิจกรรมบริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • October 4, 2018
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 พบกับกิจกรรมบริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรับบัตรคิวทำฟันตั้งแต่ เวลา 07.00-14.00 น.