ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น Top 50 ของประเทศไทย (อันดับที่ 39) ใน AD World Scientist and University Rankings 2021 โดยสำนัก A

  • October 18, 2021
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็น Top 50 ของประเทศไทย (อันดับที่ 39) ใน AD World Scientist and University Rankings 2021 โดยสำนัก AD Scientific Index (Alper-Doger Scientific Index)