ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล

2 พฤษภาคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน รังสิยากูล เนื่องในโอกาสเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับทีมคณะอาจารย์/นักวิจัย มช. ผู้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานนวัตกรรม ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) และได้รับรางวัลเหรียญเงิน Silver Medal ในงาน the 49th International Exhibition of Inventions Geneva นิทรรศการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเครือ Internation Federation of Innovator’s Associations (IFIA) ที่มีการนำผลงานมาจัดแสดงรวมกว่า 1,000 ผลงาน จาก 40 ประเทศทั่วโลก ในผลงาน “Intraoral camera devices and Teledentistry Supporting Application for screening oral potentially malignant disorders and oral cancer.” ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ในการร่วมพัฒนานวัตกรรม โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) ได้นำคณะอาจารย์/นักวิจัย มช. ผู้ประดิษฐ์คิดค้นผลงานนวัตกรรมจำนวน 7 ผลงาน เข้าร่วมแสดงและประกวดในงานดังกล่าว ซึ่งนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของ มช. ได้รับรางวัลรวมจำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย Gold Medal with the Congratulations of the Jury จำนวน 1 รางวัล Gold Medal จำนวน 2 รางวัล Silver Medal จำนวน 3 รางวัล และ Broze Medal จำนวน 1 รางวัล และ Special Prize จากหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 3 รางวัล เมื่อวันที่ 17 – 24 เมษายน 2567 ณ Palexpo Hall นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส