ขอแสดงความยินดี รศ.นพ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

3 พฤษภาคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.นพ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

กรรมการอำนวยการ ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล

นิสิตเก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ด้านคุณูปการต่อสถาบันและสังคม"

คลังภาพ