ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพ.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์

3 พฤษภาคม 2567

ขอแสดงความยินดี รศ.นพ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ทพ.ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล

นิสิตเก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ด้านวิชาการภาครัฐ"