ขอแสดงความยินดี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ

3 พฤษภาคม 2567

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ

เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล

นิสิตเก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"ด้านผลงานวิจัย"