ฟันแท้ส่วนใหญ่อาจจะเก็บรักษาไว้ได้ หากรู้วิธีการจัดการ หลังได้รับการกระแทกบริเวณปาก

ฟันแท้ส่วนใหญ่อาจจะเก็บรักษาไว้ได้ หากรู้วิธีการจัดการ หลังได้รับการกระแทกบริเวณปาก

ผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

เอกสารประกอบ

  1. 9.การเก็บรักษาฟัน.pdf Download

QRCODE