ปากแห้ง คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ ??

ปากแห้ง คุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ ??

ผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

เอกสารประกอบ

  1. อาการปากแห้ง.pdf Download

QRCODE