แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากร ในการ​เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากร ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ

ผู้จัดทำ

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944440

เอกสารประกอบ

  1. 5.แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ.pdf Download

QRCODE