​ประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

ประกาศมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019

ผู้จัดทำ

งานประชาสัมพันธ์

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944440

เอกสารประกอบ

  1. 7.ประกาศมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโคโรนา.pdf Download

QRCODE