ข่าวสำหรับเจ้าหน้าที่

ภาพกิจกรรม

บริการสำหรับเจ้าหน้าที่

กฏ/แบบฟอร์ม

แนะนำบุคลากรใหม่

นายกิตติ์ทยุติ คำวงษา
คลินิกทันตกรรมพิเศษ

พนักงานบริการทั่วไป

นางสาวณัฐนารี ทรงคำ
ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา

อาจารย์