รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP120107 (ครั้งที่ 3)

  • April 21, 2022
  • ข่าวรับสมัครงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ (คุณวุฒิปริญาเอกหรือเทียบเท่า) จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์

วัน เวลา ที่รับ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565