​ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพญ.วรรณภา จินาเดช อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก

  • February 3, 2021
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพญ.วรรณภา จินาเดช อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป