ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Orthodontic Clinic Management” วิทยากรโดย ทพ.วรปรัชญ์ เชิดจอหอ ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12.00-14.00 น.

  • January 14, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Orthodontic Clinic Management” วิทยากรโดย ทพ.วรปรัชญ์ เชิดจอหอ

ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12.00-14.00 น. ณ ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 2 (ชั้น 4 อาคาร 5) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ QR Code ภายในวันที่ 17 มกราคม 2563

สอบถามเพิ่มเติม : คุณพัชราภรณ์ ไชยวงค์ โทร.053-944 429