ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนางานวิจัย (Research Club) ในหัวข้อเรื่อง “Management of medically-compromised children” วิทยากรโดย Professor Dr. Marcio da Fonseca ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น.

  • December 12, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนางานวิจัย (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อเรื่อง “Management of medically-compromised children” วิทยากรโดย Professor Dr. Marcio da Fonseca from University of Illinois at Chicago ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะฯ 3 อาคาร 7 ชั้น 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ทาง QR Code หรือติดต่อ คุณกรองกาญจน์ ใจคำปัน (งานวิจัย) โทร. 053-944421 ภายในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563