ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ Dent Next Move "อนาคต ทันตแพทย์ไทย : การศึกษา วิจัย และกำลังคน" ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 12.30-14.00น.

  • September 14, 2021
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ Dent Next Move "อนาคต ทันตแพทย์ไทย : การศึกษา วิจัย และกำลังคน"

ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 12.30-14.00น.

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting

Meeting ID : 9391212 2645