ขอเชิญชวนคณาจารย์นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนางานวิจัย (Research Club) ในหัวข้อเรื่อง “Links Between Obesity, Cognitive Decline, and Interventions” วิทยากรโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร ในวันที่ 19 ก.พ.63 เวลา 12.00 - 14.00 น.

  • January 21, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนางานวิจัย (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในหัวข้อเรื่อง “Links Between Obesity, Cognitive Decline, and Interventions” วิทยากรโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 2 (ชั้น 4 อาคาร 5) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่QR Code หรือติดต่อ คุณกรองกาญจน์ใจคำปัน (งานวิจัย) โทร. 053-944421 ภายในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563