ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลศัลยกรรมทางทันตกรรมชนิดวิเคราะห์ฟลูออเรนเซนต์แบบเคลื่อนย้ายได้มี MORA Interface และสามารถบันทึกภาพได้ จำนวน 1 ชุด

  • November 14, 2019
  • ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องจุลศัลยกรรมฯ

เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องจุลศัลยกรรมฯ

TOR กล้องจุลศัลยกรรมทางทันตกรรมฯ