ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการบันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษา ของนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเภทรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

  • March 30, 2017
  • ข่าวรับสมัครนักศึกษา

https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/