สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกันสั่งซื้อเสื้อม่วง ในโอกาส 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย 14 กันยายน 2562

  • June 18, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกันสั่งซื้อเสื้อม่วง ในโอกาส 55 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และร่วมกิจกรรมรับน้องขึ้นดอย 14 กันยายน 2562

สั่งเสื้อ 55 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ทาง

https://forms.gle/ry927t7bE143RVgCA