คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณประตูสวนดอก

  • June 12, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม พิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณประตูสวนดอก

**การแต่งกาย : ชุดพื้นเมืองคณะฯ

**ขึ้นรถบริเวณหน้าอาคาร 7 เวลา 08.45 น.