ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคต ในวันพฤหัสบดีที่18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

  • June 4, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ บุคลากร และนักศึกษา

ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสครบรอบวันสวรรคต

ในวันพฤหัสบดีที่18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

หมายเหตุ : รถออกจากคณะฯ เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่