ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษและแนะนำวัสดุทางทันตกรรม วิทยากรโดย อ.ทพ.เผด็จ พูลวิทยกิจ ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00-15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4 อาคาร 2

  • October 16, 2018
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ยูนิตี้ เด็นตัล จำกัด

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษและแนะนำวัสดุทางทันตกรรม

วิทยากรโดย อ.ทพ.เผด็จ พูลวิทยกิจ

ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00-15.30 น.

ณ ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่