ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • September 9, 2022
  • ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ) เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์