รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) สังกัดงานนโยบายและแผนฯ (ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กร) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

  • October 27, 2021
  • ข่าวรับสมัครงาน