ขอเชิญสมัครเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 2564

  • October 11, 2021
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 2564