ตุลาคม  2559
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          เตรียมรับการประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร ตามแนวทาง CMU-EdPEx ปีการศึกษา 2558

ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี ข่าวใหม่

ช่องทางการรับเข้านักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

คู่มือการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทันตกรรม

ลงทะเบียน นักศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2559

คู่มือคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ประจำปี 2559

ปฏิทินการศึกษาปี 2559 ระดับปริญญาตรี


ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนางานวิจัย research club ประจำปี 2560 เรื่อง Maternal influences on childhood caries ข่าวใหม่

การประชุมวิชาการเรื่อง จัดฟันวาไรตี้ lV เหมันต์ หรรษา 2560

การประชุมวิชาการ เรื่อง เสริมกระดูกให้กับฟันเทียมและรากฟันเทียม

การประชุมวิชาการ เรื่อง จัดฟัน วาไรตี้ IV เหมันต์ หรรษา 2560


 
ยังไม่มีข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ-สกุล : นายธีรุตม์ พรหมมา
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 03 ตุลาคม 2559

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next