กันยายน  2559
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  ขอเชิญชวน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ส่งผลงานเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 45 ปี

ช่องทางการรับเข้านักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

คู่มือการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทันตกรรม

ลงทะเบียน นักศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2559

คู่มือคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ประจำปี 2559

ปฏิทินการศึกษาปี 2559 ระดับปริญญาตรี


การประชุมวิชาการเรื่อง Easy Approaches in Advance Dentistry

การประชุมวิชาการเรื่อง จัดฟันวาไรตี้ lV เหมันต์ หรรษา 2560

การประชุมวิชาการ เรื่อง เสริมกระดูกให้กับฟันเทียมและรากฟันเทียม

การประชุมวิชาการ เรื่อง จัดฟัน วาไรตี้ IV เหมันต์ หรรษา 2560


 
ยังไม่มีข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ-สกุล : นางแพรวไพลิน สุระชัย
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ
บรรจุ : 01 กันยายน 2559
ชื่อ-สกุล : นางสาวกรองกาญจน์ ใจคำปัน
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ
บรรจุ : 01 กันยายน 2559
ชื่อ-สกุล : นายศรันยพงศ์ แป้นกลาง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 01 กันยายน 2559
ชื่อ-สกุล : นางสาวกรรณิการ์ ไชยวัณ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 01 กันยายน 2559
ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญชนิต ศรีเรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม
บรรจุ : 05 กันยายน 2559
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรปรียา ฉลอม
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 07 กันยายน 2559
ชื่อ-สกุล : นายภูวเดช กระดิ่ง
ตำแหน่ง : พนักงานบริการทั่วไป
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 07 กันยายน 2559
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรวรรณ แดงจิระ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
สังกัด : งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ
บรรจุ : 20 กันยายน 2559

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next