ธันวาคม  2559
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


คู่มือปฏิบัติการวิทยาเอนโดดอนต์ 491 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ข่าวใหม่

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ไปศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ขั้นสูง ณ ต่างประเทศ ข่าวใหม่

ประกาศผลการตัดสินโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 45 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.

ระเบียบคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ Updated Nov.2016

ช่องทางการรับเข้านักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560

คู่มือการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลทันตกรรม

ลงทะเบียน นักศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2559

คู่มือคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ประจำปี 2559

ปฏิทินการศึกษาปี 2559 ระดับปริญญาตรี


การประชุมวิชาการเรื่อง จัดฟันวาไรตี้ lV เหมันต์ 2560


ยังไม่มีข่าวประกวดราคา
 

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม ข่าวใหม่

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ข่าวใหม่

ประกาศคณะฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี ข่าวใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคลินิกทันตกรรมพิเศษ ข่าวใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม ข่าวใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

ประกาศคณะฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุเป็นพ.มหาวิทยาลัย

รับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานห้องสมุด 1 อัตรา

รับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ (ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา) 1 อัตรา

ชื่อ-สกุล : นางสาวฉัตรฑริกา ดมดอก
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ
บรรจุ : 07 พฤศจิกายน 2559

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next