พฤษภาคม  2559
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        ประกาศกำหนดการกรอกประวัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ประเภท กสพท.)

ขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการหลังสอบสัมภาษณ์ เพื่อแสดงความจำนงยืนยันเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิทินการศึกษาปี 2559 ระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมินในแต่ละขั้นตอน วิชา Endodontics 491


ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

ยังไม่มีข่าวประกวดราคา
 

ชื่อ-สกุล : นางสาวปทิตตา เงาผ่อง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 01 เมษายน 2559

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next