close

 
   มีนาคม  2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ขอเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวมธุริน ใจหงษ์ รหัสประจำตัว 550931001 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาปริทันตวิทยา หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ข่าวใหม่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (กสพท.) เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายผู้สอบผ่านข้อเขียน กสพท. ปีการศึกษา 2558 ข่าวใหม่

คณะทันตแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล 2nd place poster aword ในที่ประชุม BIS 2015

กำหนดการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ประจำบ้าน/เฉพาะทาง ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558

Download คู่มือฝึกปฏิบัติงานในคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2557

ประกาศคณะกรรมการทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การสอบคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ไปศึกษาวิชาทันตแพทย์ขั้นสูง ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2558

ช่องทางการรับเข้านักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558


ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

ยังไม่มีข่าวประกวดราคา
 

ประกาศคณะฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ข่าวใหม่

ประกาศคณะฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ข่าวใหม่

ประกาศคณะฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next