close

 
   กรกฎาคม  2558
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
]" width="24" align="center" class="today">21
22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


ขอเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ ของ นางสาวนภัสสร อิ่มเอิบ รหัสประจำตัว 560931011 ข่าวใหม่

ลงทะเบียนรายปี 2558 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - 6 ข่าวใหม่

คู่มือฝึกปฏิบัติงานในคลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2558

ช่องทางการรับเข้านักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการสอบคัดเลือกผ่านระบบรับตรงร่วมกับ กสพท. ปีการศึกษา 2558

Download คู่มือฝึกปฏิบัติงานในคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2557


ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

ยังไม่มีข่าวประกวดราคา
 

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next