close

 
   กรกฎาคม  2557
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เปิดให้บริการ CBCT วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ข่าวใหม่

ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมตอบคำถามและวัดระดับความสุขของท่าน เพื่อมหาวิทยาลัยจะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนด้านการพัฒนาบุคลากร (User ใช้งานจริง: CMU1 Password : happycmu )

กำหนดการ การประชุมวันผู้บริหารคณะฯ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

คู่มือปฏิบัติงานในคลินิกทันตรังสีวิทยา ปี 4 ปีการศึกษา 2557

คู่มือปฏิบัติการคลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2557

ประกาศคณะกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล เรื่อง การสอบคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทานทุนแผนกทันตแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ไปศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ขั้นสูง ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2557

ช่องทางการรับนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณะ กระทะเหล็ก by Chef Montri วันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "Comtemporary Life : The Reflection of New Era Dentists" ในวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการให้บริการทันตกรรมในกลุ่มผู้พิการ ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวใหม่


 

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next