กันยายน  2557
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ขอเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟัง การสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวโชติกา บงกชวิลาวัณย์ รหัสประจำตัว 550931003 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ แขนงวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ข่าวใหม่

รายละเอียด ประชุมวิชาการ เรื่อง "บูรณะ กระทะเหล็ก by Chef Montri"

ช่องทางการรับเข้านักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558

ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เปิดให้บริการ CBCT วันที่ 1 สิงหาคม 2557


ประชุมวิชาการ ลีลารักษาเมื่อฟันห่างหาย วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Jud fun Varities lll Winter Festival 2014 ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรีลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณะ กระทะเหล็ก by Chef Montri วันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "Comtemporary Life : The Reflection of New Era Dentists" ในวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


ยังไม่มีข่าวประกวดราคา
 

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next