มิถุนายน  2559
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    ประกาศกำหนดการกรอกประวัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ประเภท กสพท.)

ขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการหลังสอบสัมภาษณ์ เพื่อแสดงความจำนงยืนยันเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิทินการศึกษาปี 2559 ระดับปริญญาตรี


ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

ยังไม่มีข่าวประกวดราคา
 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สังกัดสาขาปริทันตวิทยา) ข่าวใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา ข่าวใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ พ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาฯ ข่าวใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา)

ชื่อ-สกุล : นางสาววาริธร ตั้งตระกูลเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก
บรรจุ : 01 มิถุนายน 2559
ชื่อ-สกุล : นายเอธัส อำพนนวรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
สังกัด : ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน
บรรจุ : 01 มิถุนายน 2559

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next