มีนาคม  2558
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1- 5 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกประวัติพร้อมหลักฐานให้เรียบร้อย กำหนดรับใบสมัครถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคาร 7 ข่าวใหม่

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบ 43 ปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการสอบคัดเลือกผ่านระบบรับตรงร่วมกับ กสพท. ปีการศึกษา 2558

Download คู่มือฝึกปฏิบัติงานในคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2557

ประกาศคณะกรรมการทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ เรื่อง การสอบคัดเลือกเพื่อขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ไปศึกษาวิชาทันตแพทย์ขั้นสูง ณ ต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2558

ช่องทางการรับเข้านักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558


ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

ยังไม่มีข่าวประกวดราคา
 

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรรณิภา อินต๊ะคง
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 02 มีนาคม 2558
ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญญาลักษณ์ เสนธรรม
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ
บรรจุ : 02 มีนาคม 2558

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next