close

 
   สิงหาคม  2557
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

รายละเอียด ประชุมวิชาการ เรื่อง "บูรณะ กระทะเหล็ก by Chef Montri" ข่าวใหม่

ช่องทางการรับเข้านักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2558

ศูนย์เอกซเรย์ทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. เปิดให้บริการ CBCT วันที่ 1 สิงหาคม 2557

คู่มือปฏิบัติงานในคลินิกทันตรังสีวิทยา ปี 4 ปีการศึกษา 2557


ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "ลีลารักษาเมื่อฟันห่างหาย" ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Jud fun Varities lll Winter Festival 2014 ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมแชงกรีลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง บูรณะ กระทะเหล็ก by Chef Montri วันที่ 27-28 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ข่าวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "Comtemporary Life : The Reflection of New Era Dentists" ในวันที่ 15-17 ตุลาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


 

ชื่อ-สกุล : นายเสรี คำเปลี่ยน
ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานห้องสมุด
บรรจุ : 01 สิงหาคม 2557

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next