close

 
   พฤษภาคม  2559
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        ประกาศกำหนดการกรอกประวัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2559 (ประเภท กสพท.)

ขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการหลังสอบสัมภาษณ์ เพื่อแสดงความจำนงยืนยันเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฏิทินการศึกษาปี 2559 ระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมินในแต่ละขั้นตอน วิชา Endodontics 491


ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

ยังไม่มีข่าวประกวดราคา
 

ประกาศคณะฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ข่าวใหม่

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม (คลินิกทันตกรรมพิเศษ)

ประกาศผลการคัดเลือกพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม (คลินิกทันตกรรมพิเศษ)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป)

ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์

ประกาศเรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน.

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next