รายชื่อนักศึกษา

Total 64 items.
#รหัสนักศึกษาชื่อ - นามสกุลEMAIL @ CMUแก้ไข
   
1600910015 ทักษ์ดนัย พรหมเสนtakdanai_promsen@cmu.ac.th
2600910056 สารินี ตันศิริsarinee_tan@cmu.ac.th
3610910013 ณัฐชยา ลีสุวรรณnutchaya_leesuwan@cmu.ac.th
4610910054 วิสสุตา สุขเสถียรวงศ์witsuta_suk@cmu.ac.th
5610910056 ศตพร พิบูลศุภนนท์sataporn_phi@cmu.ac.th
6620910013 ชวัลนุช ริเริ่มสุนทรchawannut_r@cmu.ac.th
7620910019 ฐิฎาวัลภ์ ธรรมนูญรักษ์thidawan_th@cmu.ac.th
8620910020 ณชนก นุชชาnachanok_nooch@cmu.ac.th
9620910022 ณัฐนรี ตรีทศnatnaree_tre@cmu.ac.th
10620910058 โศภิษฐา ทองเอียsopittha_th@cmu.ac.th
11630910001 กฤตพร เล็กมณีkritaporn_l@cmu.ac.th
12630910002 กัญจน์ชญา ไชยจีระภัทร์kanjachaya_c@cmu.ac.th
13630910003 กันตพัฒน์ ตั้งสุจริตธรรมkantaphat_t@cmu.ac.th
14630910004 จงจิต เพชรอินทร์jongjit_p@cmu.ac.th
15630910005 เจยวัฒน์ วิสุทธิชัยกิจjayavat_visuthichai@cmu.ac.th
16630910006 ฉัตรวัฒน์ เศขรฤทธิ์chatrawat_s@cmu.ac.th
17630910007 ชญาน์ทิพย์ วณีสอนchayathip_wa@cmu.ac.th
18630910008 ชนธีร์ ก้อสละchonnatee_k@cmu.ac.th
19630910009 ชุติมณฑน์ พรมศรchutimon_pr@cmu.ac.th
20630910010 โชติพัฒน์ ตั้งจิตเจริญพณิชchotipat_t@cmu.ac.th
21630910011 ณัชชารีย์ ปัญญาศิษฐ์สกุลnutcharee_pa@cmu.ac.th
22630910012 ณัฏฐพล อรุณสิงครัตน์nattapol_a@cmu.ac.th
23630910013 ณัฐกานต์ หน่อพุธnatthakarn_nor@cmu.ac.th
24630910014 ณัฐชา คำซาวnatcha_kh@cmu.ac.th
25630910015 ณัฐณิชา ภู่นวลnatnicha_phu@cmu.ac.th
26630910016 ณัฐนนท์ สุวรรณวงศ์nattanon_su@cmu.ac.th
27630910019 ติณ วุฑฒิพงษ์พิพัฒน์tin_wud@cmu.ac.th
28630910020 ธรรมิตาว์ รัตนะสุภาtammita_r@cmu.ac.th
29630910022 ธีตา ธีรกิตติกุลtheeta_t@cmu.ac.th
30630910023 ธีรพงศ์ ศรีเจริญtheeraphong_s@cmu.ac.th
31630910024 นพเก้า จุไรรัตน์พรnoppakao_ch@cmu.ac.th
32630910025 นภัสสิริ บุตรขุนทองnapassiri_b@cmu.ac.th
33630910026 นรีกานต์ สุขถาวรnareekarn_s@cmu.ac.th
34630910028 นันท์นภัส ศศิวัจน์ไพสิฐnannapat_sa@cmu.ac.th
35630910029 น่านน้ำ ดวงไทยnannam_d@cmu.ac.th
36630910031 บุษบา อัครเหมันต์budsabar_aka@cmu.ac.th
37630910032 ปณิสรา อินต๊ะวัฒนะpanisara_i@cmu.ac.th
38630910034 ปาลิตา ต้นกิตติรัตนกุลpalita_ton@cmu.ac.th
39630910035 ปุญชรัสมิ์ กิตติกุลกันยากิจpoonsharas_k@cmu.ac.th
40630910036 พชรพงค์ วงศ์ชารีpacharapong_w@cmu.ac.th
41630910037 พรชนก มาพัวะphonchanok_mapure@cmu.ac.th
42630910038 พิชญุตม์ ลิ้มสิริสันติกุลpitchayut_li@cmu.ac.th
43630910039 พิสุทธิ์ทิวา พรหมเมตจิตpisuittiwa_prom@cmu.ac.th
44630910040 พุทธสถิตย์ ทุนประเสริฐputhasatid_t@cmu.ac.th
45630910041 ฟัรดา เร็งมาfarda_r@cmu.ac.th
46630910042 ภทรพรรณ มาลีเดชpataraphan_m@cmu.ac.th
47630910043 ภัทรพล ชัยพรเจริญศรีpatharapol_chai@cmu.ac.th
48630910045 ภูภัฎ จิระกิตติวุฒิbhubhath_chi@cmu.ac.th
49630910046 ภูมิรพี เกียรติประภาพรpoomrapee_kiat@cmu.ac.th
50630910047 มนสิชา เถื่อนบัวระบัติmonsicha_t@cmu.ac.th
51630910048 ชินโชติ คำสุวัตร์yuttachet_k@cmu.ac.th
52630910049 รติมน ชื่นบาลratimon_cheu@cmu.ac.th
53630910050 ลักษมี ผาติผดุงกุลlucksamee_p@cmu.ac.th
54630910052 วริฐา สกุลรัตนาคมwarita_s@cmu.ac.th
55630910054 วิภวา จงกิจวิวัฒน์vipava_j@cmu.ac.th
56630910055 ศศิชา ศรีโวทานัยsasicha_srivothanai@cmu.ac.th
57630910057 สุกฤษฏิ์พล คำแก้วชัยภักดิ์supanut_kam@cmu.ac.th
58630910058 สถิต แก้วยอดดีsathit_k@cmu.ac.th
59630910060 สิปปกร สิรยากรsippakorn_s@cmu.ac.th
60630910061 สิรภัทร รุ่งเรืองสารsirapat_r@cmu.ac.th
61630910062 สุชัญญา คำมาบุตรsuchanya_kh@cmu.ac.th
62630910063 อภิชญา ปริศนานันทกุลapichaya_pris@cmu.ac.th
63630910064 อังศิณี จันทร์เกษมangsinee_j@cmu.ac.th
64630910065 อาทิตยา กูลวงค์artithaya_kul@cmu.ac.th